Skip survey header

B2B Kundeorientering

Kort om testen

Er din virksomhed kundeorienteret? 
Du får svaret om 3 minutter ved at besvarer en række spørgsmål inden for 3 områder: Kunder, virksomhed og konkurrenter. Alt efter dine svar gives der en score på virksomhedens kundeorientering.
 
Dette er ikke en egentlig videnskabelig undersøgelse, men tænkt som en ’eye opener’ for medarbejdere og virksomheden i bestræbelserne på at skabe en kundeorienteret virksomhed. Vi har dog fundet inspiration til spørgerammen hos Homburg-Kuester-Krohmer og deres teori en om markedsorientering:  Marketing Management - A Contemporary Perspective
 
Vi håber, at man gennem udfyldelsen af spørgerammen vil reflektere over hvordan virksomheden performer i dag og få inspiration og motivation til det fortsatte arbejde med kundeorienteringen.
 
Du får som afslutning på spørgerammen en tilbagemelding på din score. Dine svar behandles fortroligt og anonymt. Analysen gennemføres i samarbejde med Efficiens. 
 
 
Analysen er udarbejdet af Professor Torsten Ringberg & Ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, CBS