Skip survey header

Medlemsorientering

Kort om testen

Er din organisation medlemsorienteret? 
Du får svaret om 3 minutter ved at besvarer en række spørgsmål inden for 3 områder: Medlem, organisation og konkurrenter. Alt efter dine svar gives der en score på organisationens medlemsorientering.
 
Dette er ikke en egentlig videnskabelig undersøgelse, men tænkt som en ’eye opener’ for medarbejdere og organisation i bestræbelserne på at skabe en medlemsorienteret organisation. Vi har dog fundet inspiration til spørgerammen hos Homburg-Kuester-Krohmer og deres teori  om markedsorientering:  Marketing Management - A Contemporary Perspective.
 
 
 
Vi håber, at man gennem udfyldelsen af spørgerammen vil reflektere over hvordan organisationen  performer i dag og få inspiration og motivation til det fortsatte arbejde med medlemsorienteringen.
 
Du får en tilbagemelding på din score som afslutning på spørgerammen. Dine svar behandles fortroligt og anonymt
 
Analysen er udarbejdet af Professor Torsten Ringberg og Ekstern lektor Per Ø. Jacobsen, CBS.