Skip survey header

NNE Strategisk brug af Big data og de potentielle barrierer

Hvilke potentielle barrierer oplever du i din organisation ved strategisk brug af  (Big) data? 
Du bedes vælge de vigtigste forhindringer (Max 3) for at udbrede anvendelse af (Big) data i din virksomhed. *This question is required.